STENOSELSKABET

Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland

Forside Udskriv Kontakt JMHS

MØDER
Årets møder
Tidligere møder


LINKS
Konferencer
Selskaber
Museer
Websites


ARKIV
Tidligere foredrag
Billeder/Fotos
Sygehus historie
Publikationer


BESTYRELSE
Medlemmer
ÆresmedlemmerEnglish
Deutsch

Top 
KONTAKT

Selskabet kan kontaktes via formanden Ole Sonne eller sekretæren Hanne Teglhus.

 

INDMELDELSE

Man kan melde sig ind i Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland ved at følge følgende link til lægeforeningen.Der opfordres til at melde adresseændring hurtigst muligt. Dette sker  ved kontakt til lægeforeningen (medlemmer af lægeforeningen på "Min Side" efter login på lægerforeningens hjemmeside og andre ved henvendelse gennem følgende e-mail:  vs@dadl.dk med angivelse af navn, adresse og CPR.nr.

Vejledning om ændring af medlemsforhold fås her (pdf)

 


Det årlige medlemskontingent er på 200 kr.

 


 


Velkommen til Jydsk Medicinhistorisk Selskab

KOMMENDE MØDE

 

AKTUELT


Husk at sende manuskripter til udgivelse i næste udgave af:
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © MHSfJ 2012-2018